Vi är er marknadskoordinator 

Vi hjälper er med all marknadsföring

  1. MARKNADSSTRATEGIER

  2. HEMSIDA

  3. SÄLJMATERIAL OCH TRYCKSAKER

  4. MARKNADSAKTIVITETER 

  5. SOCIAL MEDIA  

Marknadsstrategier

Vi hjälper er att planera för era strategier. Vad vill ni uppnå under året? Tillsammans sätter vi upp målen och hur vi når dem.  

Hemsida

Vi hjälper till att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell. 

Säljmaterial och trycksaker

Vi hjälper er att ta fram säljmaterial och trycksaker för alla tänkbra tillfällen. 

Marknadsaktiviteter

Vi tar fram ett årshjul med innehåll för att på så sätt specificera era aktiviter och mål. 

Social media

Vi kan även hjälpa er att ta hand om er social media. Vi gör en planering och skapar innehåll.